• "Våg å tenke det verste!" 

      Voster, Hanne Vik (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;, Master thesis, 2013-06-14)
      Skoleskytinger i utlandet og terroren den 22. juli 2011 har aktualisert behovet for en sivil beredskap i Norge. 22.juli-kommisjonen ser likhetstrekk mellom utviklingen innenfor skoleskyting og den moderne terroren som ...