• Barn som lever med foreldre med er alkoholmisbruk 

   Oxaas-Dambo, Anne Therese (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven har jeg forsøkt å belyse hvordan barn opplever å vokse opp med foreldre med et alkoholmisbruk og hvordan dette kan påvirke foreldrenes omsorgsrolle. Jeg har gjennom teori, funn og drøfting belyst temaet ...
  • Children's experiences with Child Protection Services: A qualitative synthesis 

   Wilson, Samita; Hean, Sarah; Abebe, Tatek; Heaslip, Vanessa (Peer reviewed; Journal article, 2020-04)
   Background Research shows that young adults, previously in contact with Child Protection Services (CPS) often have lower overall wellbeing when compared to their peers in the general population. To redress this balance ...
  • Ikke vitner, men direkte ofre: Barn som lever med vold i nære relasjoner 

   Nguyen, Linh (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven vil bidra til å rette fokus mot barnets opplevelser, stemmer og handlinger i familier preget av partnervold mellom foreldrene. Sentralt vil være viktigheten av deres rolle ved vold i nære relasjoner ...
  • Vold og overgrep mot barn med funksjonsnedsettelser 

   Lode, Andreas. (Bachelor thesis, 2021)
   Studien tar for seg hvilke risikofaktorer barn med funksjonsnedsettelser har for å bli utsatt for vold og overgrep.