• Mer rom for byliv - Fjerning av gateparkering i sentrum 

      Zogaj, Diamanta (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
      En av vår tids største utfordringer er menneskeskapte klimaendringer (Cicero, 2017). Klimagassutslippene i Trondheim har økt med 15 prosent i perioden 1991-2013 og betydelige tiltak må iverksettes for å stoppe denne veksten ...