Now showing items 21-40 of 5224

  • Zirkonium, et alternativ til titan? 

   Jektnes, Håvard (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2007, Master thesis, 2007)
   Zirkonium er et materiale som er polymorft og anisotropt. Faren for at fasetransformasjoner oppstår under normal drift er minimal, og tiltak kan iverksettes for å redusere risikoen ytterligere. Både titan og zirkonium har ...
  • Exploring ethical implications of personal relationships in dyadic business exchanges 

   Davidrajuh, Reggie (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   This paper explores the ethical implications of the existence of personal relationships in business exchanges. Firstly, this paper introduces personal relationship in business exchanges. Secondly, three normative theories ...
  • A service-oriented approach for developing adaptive distribution chain 

   Davidrajuh, Reggie (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   This paper presents a service-oriented approach for development of adaptive distribution chain. The distribution chain presented in this paper achieves all the three objectives of an adaptive chain: Firstly, to achieve ...
  • Gas in overburden on Ekofisk 

   Larsen, André (Masteroppgave/UIS-TN-IPT/2007, Master thesis, 2007)
   The Ekofisk field is a large producing oil and gas field located in the southern part of the Norwegian sector of the North Sea. The production started in 1971. During the production, the reservoir has been decompressed ...
  • Borehole stability on Yme 

   Vikeså, Dan Ole (Masteroppgave/UIS-TN-IPT/2007, Master thesis, 2007)
   The main object of this thesis it to perform an in-situ stress and borehole stability evaluation of the wells in the Yme field. The Inversion technique was used find the maximum and minimum horizontal stresses. The ...
  • Feasibility studies of combining drilling with casing and expandable casing 

   Shen, Hendry (Masteroppgave/UIS-TN-IPT/2007, Master thesis, 2007)
   Nowadays, the biggest challenges in the oil business are the cost of operations versus the sizes of the prospect. We are drilling smaller targets and over the last few years, rig cost, service company rates and materials ...
  • Towards modeling the economies of personal relationships in dyadic business exchanges 

   Davidrajuh, Reggie; Jensen, Øystein (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   This paper proposes modeling the economies of personal relationship so that its impact on the collective economic outcome in dyadic business exchanges can be measured. Firstly, this paper introduces personal relationship ...
  • Pre Rig well construction 

   Skogvoll, Bjørn Egil (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2007, Master thesis, 2007)
   Island Offshore og NeoDrill holder for tiden på med en feasibility studie hvor det blir sett på muligheten for å gjennomføre konstruksjon av et topphull ved bruk av et mindre fartøy som i utgangspunktet ikke er kvalifisert ...
  • Optimization of gas lift system in Varg field 

   Ibrahim, Abu Taher Md. (Masteroppgave/UIS-TN-IPT/2007, Master thesis, 2007)
   The objective of this thesis work is to obtain the optimum gas injection rate which yields the maximum oil production. Obtaining the optimum gas injection rate is important because excessive gas injection rate reduces oil ...
  • Enhanced oil recovery in limestone. Chemical effects of seawater injection on the rock surface at different temperatures 

   Olsen, Martin (Masteroppgave/UIS-TN-IPT/2007, Master thesis, 2007)
   The fluid location, flow and distribution in a reservoir rock are to a large extent governed by the wetting condition of the rock. These factors influence oil and gas production, water flood recovery and the performance ...
  • Statoil/Hydro-fusjonen sett i et sokkelperspektiv 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Artikkelen analyserer effekten StatoilHydro fusjonen får for norsk sokkel. Ulike mål på markedsmakten til StatoilHydro presenteres, og virkninger av redusert konkurranse diskuteres. Fusjonen kan også gi fordeler for norsk ...
  • Boring uten stigerør på ultradypt vann 

   Jørs, Paul H. (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2007, Master thesis, 2007)
   Boring av letebrønner og produksjonsbrønner til havs byr på utfordringer i forhold til å bore på land. Tradisjonelt benyttes et stigerør fra brønnhodet opp til fartøyet som borer. Dette er fylt med boreslam som blant ...
  • Statiske og dynamiske analyser av en hengebro under påvirkning av vindkast 

   Bjørnsen, Ingvild Pauline (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2007, Master thesis, 2007)
   En av de største utfordringene ved dimensjonering av store brokonstruksjoner er vindlast. Det var først etter kollapsen av Tacoma Narrows Bridge i 1940 at man begynte å fokusere på aerodynamisk atferd. I dag er forståelsen ...
  • Study of CO2 properties and transportation for injection well into reservoir 

   Sugianto, Gandi (Masteroppgave/UIS-TN-IPT/2007, Master thesis, 2007)
   One of the possible solutions to reduce CO2 emission in atmosphere is to inject for storage in reservoir. This action is known as the residual gas geological storage project. One of the important aspects in this project ...
  • Value of information : reliability of 3D reflection seismology in exploration 

   Andersen, Hege Dybvig (Masteroppgave/UIS-TN-IMN/2007, Master thesis, 2007)
   Decision makers who face uncertain prospects often gather information with the intention of reducing uncertainty. If we can reduce uncertainty about future outcomes, then we can make choices that give us a better chance ...
  • Array-based logic for realizing inference engine in mobile applications 

   Davidrajuh, Reggie (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Mobile and wireless devices suffer from technological limitations such as limited battery life and limited memory size. Hence, use of technologies for mobile applications is confined to those technologies that are faster ...
  • Kostnadene ved en ulykke 

   Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Asche, Frank (Journal article; Peer reviewed, 2007-03)
   I vurderingen av sikkerhetstiltak er det vanlig å legge til grunn utleggene som påløper i forbindelse med en ulykke når en skal vurdere investeringer i risikoreduserende tiltak. I slike tilnærminger er fokus på ulykken ...
  • Rheological performance of cementitious materials used in well cementing 

   Hodne, Helge (PhD thesis UiS;, Doctoral thesis, 2007-12-14)
  • Stability and motion response analyses of transport with barge 

   Fjelde, Sindre (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2008, Master thesis, 2008)
   The water has been used for transportation for ages. The barge started early to become one of the most effective methods to perform such an operation. Over the years the floating flat-bottomed structure has been developed ...
  • Coloring GPenSIM 

   Hatlevold, Jens Otto (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2008, Master thesis, 2008)
   The object of this report is to present a solution on how to implement color functionality in GPenSIM. Current version of GPenSIM is based on Place/Transition nets (PT-nets). When creating systems with PT-nets there are ...