Now showing items 1004-1023 of 1050

  • Verdivurdering av Maha Energy AB 

   Eliassen, Igor (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   I denne masteroppgaven har det blitt foretatt en verdsettelse av Maha Energy AB (et svensk onshore olje- og gasselskap). Hovedformålet med verdsettelsen var å beregne den underliggende verdien av selskapets verdi per aksje ...
  • Verdsettelse av Farstad Shipping ASA 

   Hetland, Marthe (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
   Denne masteroppgaven tar for seg en fundamental verdsettelse av Farstad Shipping ASA med den hensikt å finne ut hva verdien av egenkapitalen vil være gjennom å estimere en verdi per aksje. Oppgaven tar utgangspunkt i ...
  • Verdsetting i en syklisknæring : laksenæringen 

   Morken, Jørgen Lohne (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2010;, Master thesis, 2010)
   Denne oppgaven handler om verdsetting av laksenæringen som er en syklisk næring. Den er basert på en analyse av regnskapstallene for gjennomsnittsbedriften som er gitt ut av fiskeridirektoratet. Verdsettingen er gjort ...
  • Vertical Alliance Contracts On The Norwegian Continental Shelf 

   Tafjord, Julie (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06)
   The oil and gas industry on the NCS is on the rise again after a bad period due to the fall in the oil price. This has made the E&P companies realize a need for less costly solutions and a focus on reduced costs on the ...
  • Vestre Havnepromenade 

   Håland, Anne (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2012;, Master thesis, 2012)
   Med utgangspunkt i oppgavens problemstilling, “Hvordan gjeninnføre Aalborg Kommunes opprinnelige tanker og visjoner for området, samt skape et attraktivt offentlig byrom som inviterer til opphold og er ment til å brukes ...
  • Vi er alle en del av Norges beredskap, men hvor alvorlig tar vi dette egentlig? 

   Nøland, Mari Bergsagel (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-15)
   I 2017 ble det utført en befolkningsundersøkelse på vegne av DSB, hvor det fremkom at Norges befolkning var lite forberedt på en krise. Som et resultat av dette ble det i slutten av 2018 sendt ut en brosjyre til alle Norges ...
  • Vi er alle en del av Norges beredskap- men er vi forberedt? 

   Revheim Gestdottir, Marie; Bjontegaard Oftedal, Ida (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   DSB lanserte høsten 2018 en nasjonal kampanje om egenberedskap. Kampanjen fikk navnet “Du er en del av Norges beredskap”, og handler om hvordan befolkningen bør forberede seg for å kunne klare seg selv dersom samfunnet ...
  • Vi er alle en del av Norges beredskap- men er vi forberedt? 

   Gestdottir, Marie Revheim; Oftedal, Ida Bjøntegård (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   DSB lanserte høsten 2018 en nasjonal kampanje om egenberedskap. Kampanjen fikk navnet “Du er en del av Norges beredskap”, og handler om hvordan befolkningen bør forberede seg for å kunne klare seg selv dersom samfunnet ...
  • "Viktig melding - sjekk mobilen" 

   Gierukas, Viktoria; Prytz, Kristin (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-12)
   Når alvorlige hendelser oppstår har ansvarlige myndigheter behov for å varsle og informere befolkningen om hva som foregår, samt hva befolkningen bør gjøre for å redusere skadeomfanget av hendelsen. Det finnes en rekke ...
  • Vil en rotasjonsordning med hurtigrotasjon bedre forutsetningene for å lykkes med integrerte operasjoner i oljeindustrien? -En casestudie av ConocoPhillips Onshore Operation Center 

   Lysgård, Magnus (Master thesis, 2015-06)
   Som et tiltak for å effektivisere oljeutvinningen har ConocoPhillips Norge (COPNO) opprettet et 20-talls såkalte onshore senter. Et av disse sentrene er Onshore Operation Center (OOC). Dette senteret skal støtte kontrollrommene ...
  • Vil økonomiske innsparinger og omorganisering i norsk vegadministrasjon kunne påvirke sikkerheten i norske vegtunneler? 

   Stephensen, Endre Quie (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-10-14)
   Det politiske Norge igangsatte i 2017 planer for gjennomføring av en større omorganisering av Norsk vegadministrasjon. Dette hadde til hensikt å overføre administrasjon av alle fylkesveier fra Statens vegvesen til den nye ...
  • Virkning av miljø på festemidler i sjøvann 

   Aksland, Thor Johan (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2011;, Master thesis, 2011)
  • Visualization and verification of how static and dynamic drilling parameters contribute to the bottom hole pressure while drilling a well 

   Vaaland, Gisle (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2010;, Master thesis, 2010)
   Even with all the talk about finding an alternative fuel, the demand for fossil fuel will not decrease for years to come. As the major oilfields are depleting and aging, this demand forces wells to be drilled in more ...
  • Volatility Spillover Between Commodities and Equities - a Study of Oil, Steel, and Cotton 

   Løkken, Vegard Nordgård; Aas, Ørjan Østensen (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06-06)
   In the 21st century, there has been an increase in the investments in commodity markets. More investors have started to include commodities in their portfolios. The research on how commodity markets interact with other ...
  • Volatility Spillover in Crude Oil Markets - a Study on Major Crude Oil Benchmarks 

   Dahl, Petter Holst; El-Adawy, Leo (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-12)
   There exists a considerable body of research literature investigating the connectedness between crude oil markets and other financial markets. However, connectedness within the crude oil market has received little attention. ...
  • Vurdering av agile prosjektledelse metoder 

   Haugvaldstad, Marina (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2011;, Master thesis, 2012-06-11)
   I løpet av de siste årene har det blitt svært populært å benytte agile tilnærminger for å oppnå planlagte mål og gode resultater i et prosjektarbeid. Flere ulike prosjektledelse metoder kan bli brukt til disse formål, men ...
  • Vurdering av avhengighet ved beregning av økonomisk kapital for operasjonell risiko 

   Rød, Guri Erga (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2009, Master thesis, 2009)
   De siste årene har fokuset knyttet til styring av operasjonell risiko i finansnæringen økt. I januar 2007 ble det innført en ny kapitalforskrift som inneholdt krav til beregning av regulatorisk kapital for operasjonell ...
  • Vurdering av ECCs kommersialiseringsmuligheter ved innføringen av S-100 datarammeverket 

   Åstveit, Kristine Heggernes; Gjermundstad, Joakim Andreas Oppedal (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06)
   Fokus på økt sjøsikkerhet har ført til nasjonale og internasjonale prosjekter med det formål å utvikle S-100 datarammeverket. Rammeverket består av felles internasjonale sjøkartstandarder for navigasjonsprodukter. Det ...
  • Vurdering av faktorer som påvirker risikoen i forbindelse med fallende gjenstander offshore 

   Leiros, Kirsten Marie (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2012;, Master thesis, 2012)
   Bakgrunnen for oppgaven Vurdering av faktorer som påvirker risikoen i forbindelse med fallende gjenstander offshore er industriens ønske om å redusere antall personskader offshore. Selv om industrien har et høyt sikkerhetsnivå, ...
  • Vurdering av fondsmarkedet med fokus på Skagen Fondene. 

   Mjølhus, Thomas (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2013;, Master thesis, 2013)
   Det stavangerbaserte selskapet, Skagen Fondene, er kjent for å være en av de beste fondsforvalterne i det norske markedet de siste årene. Skagen har de siste 10 årene mottatt en rekke førsteklasses priser fra internasjonale ...