Now showing items 192-211 of 1063

  • Cyberangrep i bank og finans 

   Hansen, Jeannett (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-13)
   På bakgrunn av dagens risikobilde i det norske samfunnet så har digitalisering og teknologisk utvikling resultert i en økende sårbarhet i bank og finans. Faren for at cyberangrep skal treffe norske banker og deres kunder ...
  • Cybersikkerhet i måleverdikjeden for fjellskredvarsling 

   Aarland, Mari (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   Digitaliseringsprosessen som Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) nå ønsker å iverksette skal forbedre dagens teknologibruk. Ved hjelp av digitale målere og skyløsning kan NVE gjøre data mer tilgjengelig, effektivisere ...
  • Cybersikkerhet i nettselskap. En studie av cybersikkerhet i et menneskelig og organisatorisk perspektiv 

   Nilsen, Torbjørn Størdal (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-15)
   Stabil energiforsyning er en kritisk infrastruktur som øvrige samfunnsfunksjoner er fullstendig avhengig av. Kraftbransjen har som resten av samfunnet blitt mer digitalisert og avhengig av IKT-baserte løsninger. Digitalisering ...
  • Dagens metode for risikostyring og ledelse på Dagkirurgisk avdeling, Hillevåg 

   Thamotharampillai, Denash; Rajeshwaran, Venukan (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-07-22)
   Masteravhandlingen omhandler temaene risiko og ledelse. Overgangen fra teori til praksis har vært et interessant område innenfor disse temaene. Ved videre konkretisering ble den Dagkirurgiske avdeling på Hillevåg sett på ...
  • Dagens metode for risikostyring og ledelse på Dagkirurgisk avdeling, Hillevåg. 

   Thamotharampillai, Venukan Rajeshwaran Denash (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-07-22)
   Masteravhandlingen omhandler temaene risiko og ledelse. Overgangen fra teori til praksis har vært et interessant område innenfor disse temaene. Ved videre konkretisering ble den Dagkirurgiske avdeling på Hillevåg sett på ...
  • Data-driven planning of maintenance 

   Hansen, Leif André Larsen (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-12-15)
   The purpose of this master thesis is to develop data-driven mathematical models to “simulate” an equipment lifecycle over a period of time to reveal the associated effects like survival curve and hazard rate. The failure ...
  • Datalagringsdirektivet (DLD) kommer - gjem deg! 

   Eriksen, Even André (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2011;, Master thesis, 2011)
   "Alle blir vi voktet, men hvem vokter vokterne?" (Publius Vergilius Maro, romersk poet og forfatter; 70 f.Kr. - 19 f.Kr.) Denne masteroppgaven er gjennomført som en empirisk forskningsstudie, med sikte på å studere ...
  • Datostempling av sikkerhetstiltak mot ondsinnede handlinger 

   Hjorth Ulleberg, Christian; Steen Kunev, Alexander (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-10-31)
   Etter terrorangrepene i Nice, Stockholm og Berlin ble gater og julemarkeder i flere Europeiske byer sikret med blant annet betongklosser og benker. Som respons på angrepene krevde også norske medier mer sikkerhet, og Oslo ...
  • Debiasing Production Forecasts Through Reference Class Forecasting 

   Jehan, Jawvanan; Storsveen, Jørgen (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06-30)
   This thesis investigates past performance of production forecasts provided by operators on the NCS at the time of project sanction. Utilising a dataset comprising annual forecasted and actual production from 1995 to 2017, ...
  • Decision-Making Model for Facility Management Prioritization and Optimization in Oil and Gas Service Companies 

   Galue, Eduardo (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-12-15)
   Today’s oil and gas industry finds itself in the deepest financial crisis on record, with profitability and cash flow at unsustainable levels for most oil and gas operators which in turn has created an equally dramatic ...
  • Decision-making principle in prioritizing the implementation of safety measures: Study on offshore safety and road traffic safety. 

   Pamuntjak, Yanti Widyariny (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-06-15)
   Safety management objective is to prevent accidents to occur, thus reducing harm to people as well as preventing damage to environment and assets. To reduce harm, safety measures need to be implemented. In prioritizing ...
  • Demokratiet til ofring ved rikets alter? 

   Felix, Magnus Åsen (Masteroppgave/UIS-SV-ISØP/2020;, Master thesis, 2019-06)
   Denne mastergradsoppgaven er skrevet på bakgrunn av den offentlige debatten som har foregått i sammenheng med høringsrunden om ny lov til etterretningstjenesten. Etter at høringsfristen gikk ut i februar 2019, kom det inn ...
  • Den utslippsmessige betydningen av nye jordskjelvkart 

   Dale, Sebastian Rashidizadeh (Master thesis, 2021)
   Verdens økende klimagassutslipp og overforbruk av ressurser er et reelt problem. Derfor har Norge bestemt seg for å forsterke sine klimamål for 2030 i samarbeid med EU. For å nå målene er det nødvendig med endringer som ...
  • Depressurization of Oil Fields with Gas Injection - Decision Criteria, Timing and Value Creation 

   Bratland, Aina (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-06)
   The common approach for oil fields with gas injection is to continue oil production and re-inject the gas produced for as long as it is profitable, and then shift to gas production. However, the value of the gas as well ...
  • Der naboer møtes 

   Fosen, Cathrine (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2012;, Master thesis, 2012)
   I denne oppgaven er det fokusert på hvordan Hemmingstad bydelssenter i Haugesund kan fungere som en møteplass der naboer møtes. For å tilrettelegge for et bydelssenter der den sosiale interaksjonen oppstår plutselig ...
  • Designoppgave og reguleringsplan for Spilderhaugvigå 

   Walmann, Nicolai (Bachelor thesis, 2021)
   Bacheloroppgaven markerer avslutningen på tre av fem år som student i Byutvikling og Urban Design ved Universitetet i Stavanger. Det har vært tre lærerike, spennende og interessante år som har skapt et engasjement innen ...
  • Det er størrelsen det kommer an på - Lønnsomhetsanalyse av ny produksjonsmodell og bruk av storsmolt 

   Alsvik, Eva Teresia (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-06-14)
   Deler av laksenæringen vurderer en endring av driftsmodellen i tradisjonell sjøbasert oppdrett. Dette Innebærer å endre produksjonssyklusen ved å overføre en del av produksjonen til land, der smolten får vokse seg så store ...
  • Det forebyggende arbeidet i kommunen. En casestudie om det brannforebyggende samvirket i Haugesund kommune. 

   Dahle, Kathrine (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
   Forebygging er bærebjelken for samfunnssikkerhet og beredskap. De to siste årene har det brannforebyggende arbeidet i Norge tatt en ny vending. Fra å være et frekvensbasert forebyggende arbeid ble det fra 1. Januar 2016 ...
  • (..) Det med erfaring.. ehmn.. det er liksom (..) det er.. hjernen i datamaskinen 

   Johnsen, Hanna Orstad (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Vi glemmer ofte hvor flinke nødetatene våre er til å håndtere et høyt forventningspress fra befolkningen. Vi forventer at veien åpnes raskt etter en trafikkulykke, vi misliker å vente i kø, og vi er vandt til at ting ordner ...
  • Detection of NPT and Drilling Events on the NCS from Depth-based Drilling Mechanics 

   Blikra, Håvard. (Master thesis, 2021)
   Drilling events are subsurface related events that result in non-productive time (NPT) and increased costs. The aim of this thesis was to improve the understanding of drilling events to help mitigate non-productive time ...