Now showing items 370-389 of 1050

  • Fra vær og vind til bits and bytes 

   Halvorsen, Maria; Selnes, Sigrid Haug (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06)
   Som et svar på et økende behov for å forstå og håndtere cyberrisiko som følger med samfunnets digitale utvikling, ønsker denne oppgaven å belyse disse aspektene i en sektor som forvalter en av våre mest kritiske funksjoner; ...
  • Frå bilavhengige byar til berekraftig mobilitet 

   Langeland, Patrick (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Bruk av bilreduserande tiltak blir i dag i større grad brukt for å redusere veksten av personbiltransport i byar, men møter samtidig motstand i delar av befolkninga, særleg i de meir bilavhengige byane. Denne oppgåva ...
  • Fremdriftsmåling i BIM 

   Alexandersen, Guro (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-12)
   Byggebransjen utvikles jevnlig og de siste årene har digitalisering, nye verktøy og BIM-modeller påvirket byggebransjen i stor grad. Samtidig er mange arbeidsmetoder og prosesser fremdeles basert på tradisjonell prosjektering ...
  • Fremtidig organisasjonsforhold mellom Eidsiva Nett og Eidsiva Anlegg (2015) 

   Brendløkken, Stian (Master thesis, 2015-06-15)
   Reiten-utvalget har på oppdrag av Olje- og Energidepartementet utarbeidet en rapport som viser til aspektet av dagens nettvirksomhet som de mener bør endres for å sikre effektiv drift. Her påpekes det at kjøp av tjenester ...
  • Fremtidsutsikter for strandstaden Sand - omlegging av gjennomfartsårers påvirkning på små lokalsentre 

   Hjorteland, Kristina (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
   I dagens Norge blir det mer og mer aktuelt å erstatte ferjene rundt om i landet med broer og tunneler. Fokuset på det å bli landfast har hatt stort fokus de siste årene, men er dette utelukkende positive investeringer? ...
  • Frond-End Loading and its Impact on Cost Overruns in the Norwegian Public Sector 

   Arrouj, Abdelkader (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-06-13)
   Projects carried out in the public sector of Norway are often plagued with with large budget and schedule overruns. Not only that, the sector also struggles with delivering profitable projects, while delivering on the ...
  • Fuktovervåkning i baderomskonstruksjoner ved private boliger - Gjennomførbarhetsstudie og kost-nytte vurdering 

   NIlsen, Ørjan (Master thesis, 2016-12-14)
   Manglende vedlikehold i private boliger medfører økt risiko for beboerne og fordyrende følgeskader. Fra industrien vet vi at tilstandsbasert vedlikehold har hatt en risikoreduserende og kostnadsbesparende effekt. Tilstandsbasert ...
  • A further development of the extended risk based inspection methodology – guidelines and performance 

   Vika, Randi (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2011;, Master thesis, 2011)
   Risk Based Inspection (RBI) is a much used method for planning inspection intervals in the oil and gas industry. The RBI method has over the recent years proved to show fruitful results with regards to proactive risk ...
  • Future Risk Scenarios of The Northern Sea Route 

   Johannessen, Stig Andreas (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   The Northern Sea Route is an area that is prone to wicked problems. Wicked problems are problems that are not predefined, nor do they have a single solution. They are problems that exist due to the opinions and wants of ...
  • Futures market efficiency before and after a structural break in the market integration between Henry Hub and NBP 

   Gregersen, Joachim Milling; Arulthas, Dharun (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   The development in the natural gas markets throughout the past two decades is likely to have made an impact on the market characteristics. Commodity market financialization in the early 2000s and the shale gas revolution ...
  • Fysiske faktorer og deres påvirkning av reisevaner i HjemJobbHjem-bedrifter 

   Berntsen, Jorun Kristine (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-13)
   Det overordnede målet for Nasjonal transportplan (NTP) er å utvikle «Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet». På Nord-Jæren arbeides det gjennom Bypakke ...
  • Gatekunst 

   Vågen, Bjarte (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2012;, Master thesis, 2012)
   Masteroppgaven drøfter i sin helhet gatekunstens rolle i det offentlige rom. Dette gjøres ved først å introdusere aktuelle begrep, for så å trekke inn ulike teorier om det offentlige rom. Videre viser jeg til ulike teorier ...
  • Gater for livet 

   Korsberg, Paul (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2011;, Master thesis, 2011)
   Av de større byene i Norge er det Sandnes som har hatt den største prosentvise befolkningsveksten det siste tiåret. Sentrum er preget av de mange nye byggeprosjektene som ofte har et stort volum og en høy tomteutnyttelse ...
  • Geological and environmental uncertainty and risk assessment in the Arctic, how can these be integrated? 

   Hinna, Camilla (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-07-05)
   The petroleum industry is now entering more and more areas in the high Arctic, and this thesis studies the geological and environmental uncertainties and risks related to this region. Risks and uncertainties special to the ...
  • Global Project Execution through the Lens of Cultural Diversity 

   Seryapina, Nadezhda (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Globalization has an impact on the workplace environment. Being part of the global business does not appear to be the same as operating in the local environment. Global projects are characterized by substantial financing ...
  • Global utfordring - lokal innvirkning. En casestudie av tilpasning til klimarisiko i vannsektoren i Kampala, Uganda 

   Bakketun, Oliva Marie; Dørum, Kristina Duesund (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Hvordan en på best mulig måte kan håndtere klimarisiko knyttet til forvaltningen av vannressurser er en av de viktigste utfordringene i verdenssamfunnet. Men vannressurser mange steder i verden er sårbare og står ...
  • Graphene Oxide – A New Potential Nano Reinforcement 

   Kjærnsmo, Henrik Eeg (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-06)
   Graphene oxide (GO) is a new potential nano reinforcement in cementitious composites. In previous research, graphene oxide has shown promising potential for improving mechanical properties, and particularly the ...
  • Grensesnitt mellom byggherre og entreprenør 

   Torkelsen, Anders Løhre (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2011;, Master thesis, 2011)
   Hovedmålet med denne oppgaven er å belyse ulike veivalg og kontraktsstrategier en byggherre står overfor i en prosjektprosess. Det finnes fordeler og ulemper, suksesskriterier og fallgruver ved alle valg en gjør som ...
  • Grønt skifte i byggebransjen: Investering i elektriske gravemaskiner som et strategisk grep for CO2-reduksjon og kostnadsbesparelser 

   Kristiansen, Mona; Norenes, Ingvild (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-13)
   Bygg- og anleggssektoren blir ofte omtalt som en konservativ bransje med begrenset innovasjonskraft og nytenkingsevne, men nå åpnes muligheter for innovasjon og en grønnere bransje. I dag står denne bransjen for omtrent ...
  • A guide on how to apply an uncertainty-based perspective in Enterprise Risk Management 

   Golrang, Paniz (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-12)
   The purpose of managing and mitigating risks has long been a way of securing an entity's assets or values. Today, more and more businesses are opening their eyes to using risk management to create, preserve, and realise ...