• Bruk av temaveileder for risikobaserte forbrukertjenester 

      Bjerke, Reidar (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-05)
      Norge profilerer seg både i utlandet til utenlandske turister så vel nasjonalt til egne innbyggere som et land man kan bruke naturen aktivt og fritt. I 2011 deltok 92% av den norske befolkning over 16 år i en eller annen ...