• Metodikk for risikovurdering av brønner i drift 

      Bakken, Bjørn Magne (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2011;, Master thesis, 2011)
      Per i dag er det rundt 270 brønner som opereres av ConocoPhillips på norsk sokkel, og det er omfattende og tidkrevende å gjennomføre risikovurderinger av disse brønnene. Formålet med denne oppgaven er å identifisere ...