• Risikostyring og byutvikling i Sandnes kommune 

      Corneliussen, Torbjørn Heskestad (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-10-22)
      Sandnes kommune er i vekst, og har over en tidsperiode på 10 år økt sin befolkning med om lag 30 000 innbyggere. Hvordan har risikostyringen vært i forhold til byutviklingen? Casestudien inneholder intervjuer med informanter ...