• Mulighetsstudie om Robotic Process Automation (RPA) i Solvencia AS 

      Hauge, Kjell Olav (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-06)
      Denne utredningens formål er å studere mulighetene for automatisering ved bruk av Robotic Process Automation (RPA) i Solvencia AS. Selskapet vurderer å bruke RPA som et verktøy for effektivisering, strategisk fleksibilitet ...