• Risikovurderinger og usikkerhet i humanitære operasjoner 

      Dahl, Sindre (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06)
      Det er interessant å se at litteraturen omtaler humanitære organisasjoners kontekstanalyser som danner grunnlaget for risikoanalyser, spesielt identifikasjon av trusler og estimatet av sannsynligheter for hendelser, å ikke ...