• Tids- og kostnadsestimering av brønnintervensjoner på Statfjordfeltet 

      Egeland, Ingvar (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2011;, Master thesis, 2011)
      Formålet med denne oppgaven var å lage en modell for tids- og kostnadsestimering av brønnintervensjoner på Statfjordfeltet. Det har frem til 2011 blitt brukt en teknisk grensekalkulator med utilstrekkelig dokumentasjon ...