• Operasjonell pålitelighetsanalyse av sentrifugalpumper 

      Eikenes, Runar (Master thesis, 2021)
      Sentrifugalpumpen er en hyppig brukt hydraulisk maskin som benyttes til å flytte væske fra lavtrykks til høytrykksområder. Sentrifugalpumpen benyttes ofte til produksjons- og sikkerhetskritiske formål, og nedetid eller ...