• Trykkfordelende belegningsstein med mulighet for overvannshåndtering 

      Eikeskog, Amalie. (Bachelor thesis, 2021)
      Oppgaven tar for seg en patentert belegningsstein som kjennetegnes ved et pyramideformet design med skråstilte flater og ulikt topp- og bunnareal. Belegningssteinen er en trykkfordelende belegningsstein med god lastfordelingsevne ...