• Management of change - with the main focus on safety instrumented systems 

   Eliassen, Igor (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2013;, Master thesis, 2013)
   Safety instrumented systems (SISs) are implemented in the oil and gas industry to detect the onset of hazardous events, and/or to mitigate their consequences. As with any system, for different reasons, modifications are ...
  • Verdivurdering av Maha Energy AB 

   Eliassen, Igor (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   I denne masteroppgaven har det blitt foretatt en verdsettelse av Maha Energy AB (et svensk onshore olje- og gasselskap). Hovedformålet med verdsettelsen var å beregne den underliggende verdien av selskapets verdi per aksje ...