• Byrommets vegger - en studie av fasaden 

      Gilje Gjedrem, Cecilie (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2012;, Master thesis, 2012)
      Denne oppgaven utdyper hvilken betydning gatefasaden har for byrommet, og hvordan den kan bidra til å bedre byrommenes funksjon som inviterende oppholdssteder. Gjennom litteraturstudier forsøker oppgaven å belyse disse ...