• Risikostyring av endringsprosesser i spesialisthelsetjenesten 

      Gjelsvik, Peter (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-09-27)
      Finansiell bærekraft har vært og er et langvarig mål for det norske offentlige helsevesenet. De siste årene har landets offentlige helsevesen implementert krav om risikostyring for å komplementere sin langsiktige strategi ...