• Beredskap på barneverninstitusjon 

      Haagensen, Åse Linn Ellingsen (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
      Med utgangspunkt i min bakgrunn som barnevernspedagog har jeg valgt å skrive en oppgave om beredskap på statlige barneverninstitusjoner. Motivasjonen for denne oppgaven er forankret i muligheten til å rette søkelyset på ...