• Kommunikasjon og samhandling i en brann- og evakueringssituasjon 

      Haavik, Camilla (Master thesis, 2017-05-23)
      Sammendrag Bakgrunn: Hvert år opplever samfunnet vårt tap av menneskeliv hvor brann er en av årsakene. Informasjon, kommunikasjon og samhandling er viktige virkemidler for å øke bevisstheten slik at en unngår flere branner. ...