• Læring etter granskninger av uønskede hendelser i Odfjell Drilling 

      Haga, Dagrun (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2011;, Master thesis, 2011)
      Denne oppgaven tar utgangspunkt i hvordan organisatorisk læring forekommer hos en borekontraktør etter granskning av uønskede hendelser. Problemstillingene er rettet mot læring, og stiller spørsmål med hvordan granskningens ...