• Sivil-militært samvirke i Rogaland 

   Hagen, Siren Strøm (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Ved innførelsen av samvirkeprinsippet som en del av de nasjonale prinsippene for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap etter terrorangrepet 22. juli, og som et resultat av et mer sammensatt trussel-og risikobilde vil ...
  • Sivil-militært samvirke i Rogaland 

   Hagen, Siren Strøm (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06)