• Samvirke på skadested 

      Halimi, Shpetim (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-05-31)
      I studiene på samfunnssikkerhet blir vi presentert for et stort fagfelt hvor omfanget gir en spennende utfordring for å se helheten av faget og samtidig avgrense til forskning på ett område hvor arbeidet kan påvirke til ...