• Fra vær og vind til bits and bytes 

      Halvorsen, Maria; Selnes, Sigrid Haug (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06)
      Som et svar på et økende behov for å forstå og håndtere cyberrisiko som følger med samfunnets digitale utvikling, ønsker denne oppgaven å belyse disse aspektene i en sektor som forvalter en av våre mest kritiske funksjoner; ...