• Byliv i Gjøvik sentrum 

   Hammerseng, Cecilie (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2020-01-30)
   I Norge bor hele 82 % av befolkningen i tettbygd strøk (Statistisk sentralbyrå, 2019b), og trenden ser ut til å fortsette i årene fremover. Urbaniseringen og sentraliseringen stiller store krav til både planleggingen og ...
  • Byliv i Gjøvik sentrum 

   Hammerseng, Cecilie (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-15)
   Sentrum i norske byer sliter med å holde seg attraktive og livlige i det teknologiske sam-funnet, hvor det meste kan gjøres hjemmefra. Gjøvik er en av disse byene hvor sentrums attraktivitet er svekket og preges av lite ...