• Optimalisering av anbudsprosessen i mellomstore teknologiselskap 

      Idsø, Roar (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
      Oppgaven tar for seg gjennomføringen av anbudsprosesser i mellomstore teknologiselskap, med hovedfokus på tre områder; (1) den generelle organisering av anbudsarbeidet, (2) håndtering av økonomisk risiko og (3) aktiv bruk ...