• Motorsyklister og trafikksikkerhet 

      Iversen, Tone (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06-29)
      Dette er en singel casestudie av det nasjonale TS-arbeidet for motorsyklister som kjører tung MC. Det overordne målet har vært å kartlegge hvordan det norske TS-arbeidet kan bidra til en betydelig og varig reduksjon i ...