• Byrom møter vann 

      Huynh, Stina Tran; Jahren, Eline Solerød (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-15)
      Overvann er et resultat av nedbør og snø som har smeltet. Mye av dette regnvannet og smeltevannet infiltreres i jorden, mens noe blir værende igjen på overflaten. Det er dette vannet som blir kalt overvann. Overvann blir ...