• Fra soning til samfunn - en kvalitativ studie av dagens ettervern 

      Torgersen, Randi; Hess, Ingrid (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06)
      Denne masteroppgaven handler om rusavhengige straffedømtes ettervern. Vi belyser kompleksiteten i dagens ettervern ved å undersøke ansattes og tidligere straffedømtes erfaringer og forståelse av ettervernet. Vi ser på ...