• Digitalization in EPC Projects, a case study of Aibel's Dogger Bank Project 

   Brakstad, Paal Soltvedt (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   In recent years, many industries have effectively used digitalization to attain control, and the term has been on the agenda of organizations for years. Digitalization and digital transformation are predicted to be crucial ...
  • En strategisk analyse av Innovasjonspark Stavanger 

   Ranjan, Denis (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06)
   I denne oppgaven gjennomføres en strategisk analyse av Innovasjonspark Stavanger. Målet med oppgaven er å analysere de interne ressursene og eksterne forholdene i selskapet for å kunne identifisere målene og strategiene til ...
  • Feasibility of a Wireline Punching Tool 

   Nielsen, Kristoffer; Kvamsøy, Olaf Nornes (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-13)
   This thesis describes the process of the development work completed for E Plug AS. A feasibility study on a downhole punching tool has been conducted. Furthermore, a simulation model has been created and evaluated through ...
  • Prognoseforbedringer på den Norske Kontinentalsokkelen - Redusert Skjevfordeling, Økt Verdi 

   Rønningen, Even Ulvik (Master thesis, 2021)
   Oljeselskaper som opererer på norsk sokkel må gi årlige estimater for forventede utviklingskostnader og hydrokarbonutvinning for alle produksjonsår i et oljefelt når de leverer planen for utvikling og drift (PUD) til ...
  • Will AI in cars lead to less road congestion? 

   Ojiaku, Vincent Okechukwu (Master thesis, 2021)
   Advancement in autonomous driving technology has created numerous opportunities for safer, smarter and more sustainable mobility to solve most of the problems that urbanization is causing on the roads. Autonomous driving ...