• Kostnadsstyring i byggeprosjekter 

      Kalve, Skogen Kjetil. (Master thesis, 2021)
      Kostnadsoverskridelse har vært en utfordring i Norge over lenger tid. Prosjekter som Holmenkollen, Mongstad, Snøhvit, Goliat, Bergensbanen og rehabilitering av Stortinget er eksempler som har endt med store overskridelser. ...