• Naturbasert overvannshåndtering i eksisterende byrom 

      Kamfjord, Nikolai (Master thesis, 2021)
      Innenfor byplanlegging har overvannshåndtering blitt mer relevant gjennom årene, og en årsak til dette er klimaendringer samt gamle avløpssystemer. Dessuten har den økende fortettingen en effekt på hvordan man bør håndtere ...