• Norsk oljevernberedskap mot akutt forurensning - Fra Rocknes til Tide Carrier 

      Karahasan, Nejla (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06)
      Med en stadig økende skipstrafikk langs Norges langstrakte kyst øker også risikoen for skipshavari med akutt forurensning som følge av dette. Tidligere ulykker har satt beredskapsorganisasjonen på prøve og er utgangspunktet ...