• Strategier innen offentlige anskaffelser av IT-brukermaskinvare 

      Manojlovic, Nenad (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2013;, Master thesis, 2013)
      Bruk av klassiske mangeårige rammeavtaler med én leverandør er veldig utbredt i anskaffelser av IT-maskinvare innen offentlig sektor. En utfordring i slike avtaler er at priser og produkter partene blir enige om ved ...