• Utbedringsforslag for riksveg 426 Krossmoen - Nese 

      Henrik Holen; Martin Amdal (Bachelor thesis, 2021)
      Riksveg 426 er hovedvegen ut av Egersund sentrum mot Europaveg 39 retning Stavanger og Kristiansand. Denne vegen har i de senere årene blitt utbedret, bortsett fra de siste kilometerne. Vegstrekningen denne oppgaven skal ...