• Regionalt samvirke i Totalforsvaret 

      Nestande, Torstein Hanssen; Rønvik-Møien, Øystein (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-27)
      Ingen aktør kan alene håndtere komplekse kriser. Tidligere hendelser og fremtidige trusler har medført et økt fokus på nødvendigheten av samvirke mellom beredskapsaktører. Innføringen av samvirkeprinsippet i etterkant av ...