• Økonomisk utvikling i historiske bysentrum 

      Nilsen, Solveig Holberg (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2011;, Master thesis, 2011)
      En historisk bykjerne er utgangspunktet for en by i vekst over flere hundre år, hvor sentrumet ofte har startet i middelalderen. I disse gamle byene skjer det forandringer gjennom mange år, og disse endringene kommer av ...