• Robusthet for utfall av Nødnett og mobilnett 

      Egebakken, Christian; Oda, Uhlen Solheim (Master thesis, 2021)
      Samfunnets avhengighet til mobil-, bredbånds- og internettjenester har ført til et økende fokus på sikkerhet og beredskap i infrastrukturen. Disse tjenestene utgjør den digitale grunnmuren og beskrives av kommunal- og ...