• Er rapportering av atferd gjennom observasjonskort hensiktsmessig? 

      Ommundsen, Roy; Herstad, Dan (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-18)
      Denne studien har fokus på atferdsbasert sikkerhet, og spesielt praksisen hvor de ansatte skal observere hverandres atferd, og i etterkant rapportere om dette skriftlig i bedriftens system for avvikshåndtering. De ...