• Prisvolatilitet i råvaremarkedet 

      Tengs-Larsen, Mads (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2013;, Master thesis, 2013-06-10)
      Alle råvaremarkeder er utsatt for prisvolatilitet. I forskjellig grad er en rekke faktorer er med å påvirke dette. Olje har som kjent vært en veldig volatil råvare opp igjennom årene, hvor finanskrisen i 2008 står som den ...