• Hva er smartbygg, og hva ønskes oppnådd med smartbygg? 

      Walløe, Fredrick (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-06-14)
      Globale utfordringer som klimaendringer, polsmelting, stigende havnivå og forsøpling kombinert med globale trender som urbanisering, det grønne skiftet, digitalisering og befolkningsvekst gjør at verden er i endring. ...