Now showing items 90-109 of 677

  • Basic design of subsea BOP stack with RCD for riserless drilling 

   Rungrujirat, Nisit (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2013;, Master thesis, 2013)
   Reelwell Riserless drilling concept has been proposed to overcome the economic challenge of drilling through the thick salt layer. The concept shall bases on RDM method, which is a new drilling method with the concentric ...
  • Benchmarking in Procurement Contract to Improve Performance 

   Mahendran, Manoj Kumar (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2017;, Master thesis, 2017-06)
   In recent years, there has been unprecedented interest shown by organisations to adopt the best practices followed by the Industrial leaders. Competition in the Oil & gas market, companies becoming global player and advanced ...
  • Beregnet virkning av jordskjelv på prefabrikkerte betongelementbygg 

   Skjæveland, Eirik Osa (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
   I Norge har en ikke hatt tradisjon for å dimensjonere konstruksjoner for jordskjelv, men i 2004 ble det innført krav om at nye bygg oppført i Norge skal dimensjoneres for jordskjelvlaster. Frem til nå har jordskjelvdim ...
  • Beregning av platebruer av betong: effekt av skjeve opplegg og usymmetrisk trafikklast 

   Tveiten, Erik (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2012;, Master thesis, 2012)
   I dimensjoneringsfasen av bruer med skjeve opplegg vil det ofte bli diskusjoner om hvilke beregningsmetoder som skal benyttes for å gi rettest mulig krefter og momenter på en effektiv måte. I denne sammenheng må det vurderes ...
  • Bestandig betong 

   Vo, Phong Thanh (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
   Denne masteravhandlingen fokuseres på betongens bestandighet. Avhandlingen er todelt som inneholder en litteratur del og en praktisk del som er blitt gjennomført i laboratorium. Betong som byggematerialet har i stor grad ...
  • Betongens egenskaper i arktiske temperaturer 

   Wigestrand, Roald (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
   Denne oppgaven omhandler mekaniske egenskaper i betong under lave temperaturer, og tar for seg både normal- og lettbetong. Oppgaven tar også for seg hvordan vann fryser i betong og hvordan betongens egenskaper blir forandret ...
  • Betongens reologiske egenskaper 

   Bjørklund, Birk; Fjelde, Vebjørn (Masteroppgave/UIS-TN-IMBM/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Gjennom denne detaljerte labrapporten hadde vi flere oppgaver. Først og fremst måtte vi gjør oss kjent med utstyret da det var helt nytt og ingen hadde brukt det før. Vi leste litt tidligere litteratur på lignende prosjekter ...
  • Boring uten stigerør på ultradypt vann 

   Jørs, Paul H. (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2007, Master thesis, 2007)
   Boring av letebrønner og produksjonsbrønner til havs byr på utfordringer i forhold til å bore på land. Tradisjonelt benyttes et stigerør fra brønnhodet opp til fartøyet som borer. Dette er fylt med boreslam som blant ...
  • Bruk av AVA-måler for å studere porestruktur i fersk betong 

   Knutsson, Jon Emil Tobias (Masteroppgave/UIS-TN-IMBM/2019;, Master thesis, 2019-06-14)
   Alle konstruksjoner som blir bygd ute i Norge vil kunne bli utsatt for frost. Frostbestandighet er en faktor som må tas høyde for under støping av betong ute. I NS-EN206 står det at kravet for frostbestandig betong er ...
  • Bruk av støpte knutepunkt i hovedkonstruksjonen til substasjoner for offshore vindmølleparker 

   Krøvel, Knut P. (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
   Denne oppgaven omhandler en analyse av et knutepunkt til den bærende konstruksjonen for en offshore transformator stasjon. Bakgrunnen for dette var å finne ut om det var lønnsomt å bruke serieproduserte støpte eller ...
  • Business Value from Visualisation Technologies 

   Pozniak, Sviatlana (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2017;, Master thesis, 2017-06)
   Visualization technologies are common in industry. But recently, these technologies have found their applications in Petroleum (Oil and Gas) industry. The Oil and Gas industry constantly strives to increase production ...
  • Bygg- og anleggsprosjekter: en studie av forhold som påvirker tjenesteleveransen 

   Hetlelid, Trond Erik (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009, Master thesis, 2009)
   Oppgaven søker å gi en forståelse av forhold som har innflytelse på og påvirker kvalitet i tjenesteleveransen i bygge- og anleggsprosjekter. I oppgaven vil man berøre temaer som av ulike grunner ofte er beheftet med ...
  • Bygninger i stål utsatt for jordskjelvpåvirkning : utnyttelse av stålets egenskaper 

   Muratovic, Nevzet (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009, Master thesis, 2009)
   Hovedmålet med masteroppgaven går ut på å gjennomføre en fordypet analyse av egenskaper til stålmaterialer og utforske mulighetene som ligger i å bruke stålets egenskaper på en optimal måte når en stålkonstruksjon blir ...
  • Capacity of Bolted T-stub Connections Between Different Materials Subjected to Tension and Thermal Load 

   Ydstebø, Kristian (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2017;, Master thesis, 2017-06-14)
   The purpose of this thesis is to study the behaviour of bolted T-stub connections of different materials subjected to tension and thermal load. In the Eurocode, NS-EN 1993-1-8 [1], there are given rules and guidelines for ...
  • CFD analysis of gas-particle flow in a scaled circulating fluidized bed 

   Engen, Thomas (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2016;, Master thesis, 2016-06)
   The hydrodynamics of gas-particle flow in a Circulating Fluidized Bed (CFB) system have been studied computationally. The numerical predictions are evaluated against experimental testing done on a 1/9th scale cold CFB ...
  • CFD Analysis of Internal Pipe Flows 

   Liestyarini, Utari Cendhy (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2016;, Master thesis, 2016-06-15)
   The process piping in the refinery plant does not always have straight pipe geometry. The configuration of these pipelines are usually zigzag or snake-like. The pipe fittings or joints including elbow pipes, blind-tee pipes, ...
  • CFD analysis of temperature development due to flow restriction in pipeline 

   Trydal, Jakob (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2015;, Master thesis, 2015-05-29)
   If the pressure difference in a pipe, up- and downstream of a restriction orifice, is above a critical value, the flow becomes choked and an under-expanded jet occurs. For very large pressure differences, the gas experiences ...
  • CFD Analysis of Topographically Induced Turbulence and its Effect on a Fatigue Life Analysis of a Wind Turbine Yaw Gear 

   Halvorsen, Eirik (Masteroppgave/UIS-TN-IMBM/2019;, Master thesis, 2019-06)
   This master's thesis describes a case study of a turbine farm, where the topography and its effect on turbulence is compared to a fatigue life analysis.
  • CFD investigation of flow through an orifice inside a pipe 

   Nitter, Bjørnar (Masteroppgave/UIS-TN-IMBM/2019;, Master thesis, 2019-06-14)
   Flow measurement is found in a large variety of industries and for different types of fluids. Orifice flow meters are widely used for measuring the flow rate in pipelines due to its small size in the piping system and ...
  • CFD Modelling of Turbulence around Offshore Structure 

   Nevestveit, Roger Usken (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2016;, Master thesis, 2016-06-15)
   Leakages of methane from the seabed is a common problem for oil companies, and they are held responsible for leakages surrounding the platforms at sea. These leakages has to be monitored in some way, and Stinger Technology ...