Now showing items 381-400 of 677

  • Kalde forbindelser 

   Holvik, Dag Stian (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
   Fra 1. april 2010 er Eurokodene det gjeldende regelverk for konstruksjoner i Nordsjøen. Eurokodene har fram til nå fungert som et supplement til nasjonale standarder, men skal heretter erstatte disse. Bestemmelser for ...
  • Kartlegging av arbeidsprosesser og samarbeid. 

   Våge, Susanne (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2012;, Master thesis, 2012)
   Som følge av den teknologiske utviklingen vi har i dag, gjennomgår industrien store omveltninger hvor tid og sted ikke er en begrensning. Snart kan ”alt” utføres over nettet, og man trenger ikke lengre være fysisk tilstede ...
  • Key configurations for design and fabrication of high speed offshore vessels 

   Bukhanevych, Nadiya (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
   With the development of the Norwegian and the Barents seas and by advancing the oil and gas industry further to the sea from the coastal line, the marine industry requires a class of different purpose vessels to operate ...
  • Kloridinntrenging i betong 

   Kirkemo, Jørgen (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2011;, Master thesis, 2011)
   Denne oppgaven omhandler kloridinntrenging i betong. Den beskriver hvordan klorider vandrer inn i betong. Og forklarer hvordan klorider initierer armeringkorrosjon. Den beskriver også hvordan forskjellige overflatebehandlinger ...
  • Kloridinntrenging i betong 

   Sindsen, Jostein (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2012;, Master thesis, 2012)
   Denne oppgaven forklarer hvordan klorider trenger inn i betong, og hvordan armeringskorrosjon oppstår forårsaket av klorider. Hovedmålsetningen med oppgaven er å se hvordan pozzolaner påvirker kloridinntrenging og da ...
  • Konseptutvikling, design og beregninger av borebom for datastyrte borerigger 

   Grøtteland, Johannes (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2011;, Master thesis, 2011)
   Oppgaven omfatter en vital del på en borerigg produsert av AMV. Borerigger er sentral ved driving av tunneler. Den brukes blant annet til å bore hull i tunneltverrsnittet som senere fylles med sprengstoff. En standard ...
  • Konstruksjon og evaluering av en termoelektrisk varmepumpe 

   Topnes, Lars (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2011;, Master thesis, 2011)
   Denne masteroppgaven omhandler konstruksjon og evaluering av et vann til vann termoelektrisk varmepumpe system. Hele prosessen fra idéutkast, til konstruering i CAD, maskinering av de ulike komponentene, og tilslutt ...
  • Konstruksjoner utsatt for vibrasjoner 

   Bårdsen, Daniel (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2013;, Master thesis, 2013)
   Denne masteroppgaven omhandler hvordan roterende eksentriske masser kan skape vibrasjoner i konstruksjoner. Oppgaven tar for seg grundige matematiske utledninger for hvordan de aktuelle formlene for dynamisk analyse er ...
  • Konstruksjonsanalyse av en hengebro 

   Gran, Birgitte (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2012;, Master thesis, 2012-06-15)
   Denne rapporten omhandler en konstruksjonsanalyse av Lysefjordbroa i Rogaland. Broa er en hengebro med et hovedspenn på 446 meter. Den ble åpnet i desember 1997 og det er siden den gang per 20. oktober 2010 observert ...
  • Konstruksjonsanalyser av ei platebru med forskjellige elementmodeller 

   Mydland, Iselin (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2012;, Master thesis, 2012)
   I forbindelse med dimensjonering og prosjektering av bruer, finnes det forskjellige analyseverktøy å velge mellom. Det er alltid interessant å finne ut om det finnes enklere metoder for å kontrollere konstruksjoner på. For ...
  • Korrosjon og mikrostruktur i super-dupleks rør 

   Gjerde, Anita (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2013;, Master thesis, 2013)
   Et super-dupleks stålrør (SAF 2507) har blitt varmet opp til 1300 °C og holdt der i 2 minutter, deretter ble det umiddelbart bråkjølt i saltvann. Etterpå ble noen prøver fra dette røret varmebehandlet i smeltet tinn ved ...
  • Kostnads- og egenskapsfordeler ved bruk av lettbetong i betongelementer 

   Årbu, Eivind Venås (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2017;, Master thesis, 2017-06-13)
   Betongens verden er stor, komplisert og spennende. Oppgaven tar for seg de vanligste egenskapene som betong innehar, og om lettbetong kan utfordre disse egenskapene. Egenskapene som kartlegges, testes og sammenlignes er i ...
  • Kuldebroers rolle ved rehabilitering av Gand Videregående Skole - utfordringer, løsninger og nytteverdi 

   Berg, Ingebjørg Strøm (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2012;, Master thesis, 2012)
   Gand Videregående Skole i Sandnes skal gjennom en omfattende rehabilitering og ombygging. Skolens hovedbygg fra 1968 ønskes beholdt av Rogaland Fylkeskommune, men må oppgraderes betraktelig for å tilfredsstille dagens krav. ...
  • Lateral buckling and axial walking of surface laid subsea pipeline 

   Obele, Ifenna (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2013;, Master thesis, 2013-10-07)
   Subsea pipelines are increasingly being required to operate at high temperature and pressure HT/HP. The pipeline installed on the seabed and left exposed have a potential to buckle, walk and change configuration under ...
  • Lateral buckling induced by trawl gears pull-over loads on high temperature/high pressure subsea pipeline 

   Herlianto, Iswan (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2011;, Master thesis, 2011)
   This thesis work is performed to study and understand the pipeline global response as a result of trawl gears pull-over loads triggering lateral buckling on high temperature/high pressure subsea pipeline. The external ...
  • Lateral-Torsional Buckling of Steel I-Beams - An Analytical, Experimental and Numerical Study 

   Henriksbø, Martin (Masteroppgave/UIS-TN-IMBM/2019;, Master thesis, 2019-06)
   This thesis compares results from experimental and numerical analyses of structural steel I-beams subjected to lateral-torsional buckling due to a vertical point load located at the mid-span. The aim is to find a suitable ...
  • Lean and TPM Practices in an Industrial Context 

   Rasmussen, Magnus (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2017;, Master thesis, 2017-06)
   Today ́s globalized market place, and rapid changes in businesses environment, brings forth a need for continuous improvement. Businesses all over the world compete against each other, therefore it is essential for ...
  • Life cycle cost for modification project 

   Teng, Ming Chuin (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2013;, Master thesis, 2013)
   Life Cycle Costing is a commonly used method for evaluating various alternatives and hence, choosing the best solution. This method is not fully utilized in the Front End Loading studies performed by one of the operating ...
  • Life Cycle Costing analyser av skolebygg i Oslo kommune 

   Salicath, Erling (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2015;, Master thesis, 2015-01)
   Utgangspunktet for denne masteroppgaven er Oslo kommune v/ eiendomsforetaket Undervisningsbygg Oslo KF (UBF) som er underlagt Oslo kommune sin investeringsmodell (bestiller-utfører rollen). Hypotesen i denne oppgaven er ...
  • Lifting analysis of integrated spool cover 

   Søfteland, Tor Edvard (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2013;, Master thesis, 2013)
   Large competition in the offshore industry requires innovative solutions to satisfy the demand. A new concept of spool installations is considered where three large spools are lifted in an integrated protection structure ...