Now showing items 647-666 of 677

  • Validation of heat transfer coefficients in pipes and deck elements without ice glazing 

   Peechanatt, Jino (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2016;, Master thesis, 2016-06-15)
   In recent years, there has been unprecedented interest shown in the Arctic region by the industry as it has become increasingly accessible for exploration. It has become quite common to have oil & gas field developments ...
  • Validation of heat transfer coefficients: Single pipes with different surface treatments and heated deck element 

   Kvamme, Bjarte Odin (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2016;, Master thesis, 2016-06)
   This master thesis has been written at the suggestion of GMC Maritime AS in agreement with the University of Stavanger. The interest in the polar regions is increasing, and further research is required to evaluate the ...
  • Validation of the High Order Spectral (HOS) Method for Extreme and Breaking Waves and Coupling of the HOS-Numerical Wave Tank Model with OpenFOAM 

   Quinn, Brendan (Masteroppgave/UIS-TN-IMBM/2019;, Master thesis, 2019-06)
   The objective of this study was to investigate the abilities of the open-source potential flow solver HOS-NWT with regard to extreme wave events and deep-water wave breaking. In addition to this, significant effort was ...
  • Value creation through collaborative operating environments 

   Endrerud, Ole-Erik Vestøl (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2012;, Master thesis, 2012)
   The aim of this thesis was to identify drivers of value creation in collaborative operating environments with emphasis on the business relation between operator and service providers, through 1) learning from literature ...
  • Våttauing av bunnramme 

   Korneliussen, Kjell (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2007, Master thesis, 2007)
   I de siste årene har det kommet mer teknologi som baserer seg på å bruke undervannsløsninger som tidligere krevde plattformløsninger. Dette skaper et økt behov for fartøyer som kan frakte og sette bunnrammer ned på ...
  • Vedlikeholdsstudie av fiskal instrumentering i Statoil 

   Langeland, Vidar (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2017;, Master thesis, 2017-12)
   Presise mengdemålinger av petroleumsproduktene som utvinnes på norsk sokkel er avgjørende, i særdeleshet de offisielle målingene som benyttes i forbindelse med kjøp, salg og beregning av skatter og avgifter, kalt fiskale ...
  • VELOMOBILE: redefined 

   Sørensen, Per Hassel (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2014;, Master thesis, 2014-06-16)
   Greenhouse gas emissions from production and use of personal motorized transport must be kept to a minimum to avoid dangerous climate change. More sustainable options must be found. Bicycles can be used for most local ...
  • Vessel evaluation for inspection, maintenance and repair on the Subsea Factory 

   Honorat, Samuel (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2014;, Master thesis, 2014-06-15)
   Technical solutions for subsea field developments have seen a rapid growth in complexity over the last years. Today the oil & gas industry is getting ready for a step change by implementing subsea processing facilities. ...
  • Vessel Icing on the Shtokman FPSO 

   Efimov, Yaroslav (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2012;, Master thesis, 2012)
   The purpose of this report is to investigate the phenomenon of vessel icing in general and examine the problem for the Shtokman FPSO, which is now being designed to operate in severe conditions in the Barents Sea. Ice ...
  • Vibration analysis of offshore piping systems under maintenance and modification projects. 

   Tasintu, Paturat (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2013;, Master thesis, 2013-06-12)
   Piping vibration failures have been one of the major causes of downtime, fatigue failures, leaks, high noise, fires and explosion in petrochemical plants. Normally excessive vibration levels occur from pulsation of ...
  • Vibration energy harvesting in a well 

   Yastrebov, Artem (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2016;, Master thesis, 2016-06)
   The main objective of this thesis is to study the possible solution for the supply of electric energy to autonomous systems in a well via vibration harvesting modules. Some autonomous systems such as pressure/temperature ...
  • Vil det være hensiktsmessig å digitalisere og standardisere last planner system? 

   Habbestad, Sindre Meling (Masteroppgave/UIS-TN-IMBM/2018;, Master thesis, 2018-05-30)
   Byggebransjen har ofte måttet tåle kritikk for sin manglende produktivitet og effektivitet i forhold til andre bransjer, både her i Norge og på verdensbasis. Hver uke kan vi lese at titalls bygg- og anleggsbedrifter går ...
  • Vind-indusert respons av flytebro over Bjørnafjorden 

   Bjørsvik, Kristian (Master thesis, 2015-07-15)
   Å gjøre E39 ferjefri er et stort og omfattende prosjekt. Det krever nytenkning og høy kompetanse av de som skal finne gode og trygge løsninger for kryssing av de norske fjordene. Flytebroer vil på slike steder være eksponert ...
  • Vind-indusert respons av flytende hengebro over Sulafjorden 

   Stensbak, Sindre (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2016;, Master thesis, 2016-06-15)
   Ferjefri E39 er et ambisiøst prosjekt som i dag er i en utredningsfase for å se på mulige konsepter som kan gjøre prosjektet realisert. Denne oppgaven tar for seg den dynamiske vindlasten som virker på en flytende hengebro, ...
  • Vindindusert respons av en lang hengebro 

   Øglænd, Kristian Svela (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2013;, Master thesis, 2013-06-14)
   Verdens lengste hengebro er per dags dato Akashi Kaikyo med hovedspenn på 1991 meter. Dersom det blir valgt hengebro som krysningsmåte over Sognefjorden vil den, med sitt hovedspenn på 3700 meter, bli verdens lengste med ...
  • Vindindusert respons av flerspenns hengebro med flytende tårn 

   Aspøy, Sondre (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2016;, Master thesis, 2016-06)
   I forbindelse med prosjekter «Ferjefri E39» skal flere utfordrende fjorder krysses. Denne oppgaven tar for seg kryssing av den 4km brede og 450 meter dype Sulafjorden. Flere konsepter utredes av Statens Vegvesen. I oppgaven ...
  • Vindlast og vindeffekter på hengebru 

   Thoresen, Kine (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2014;, Master thesis, 2014-06-15)
   En av de største utfordringene når en skal dimensjonere store konstruksjoner, som hengebruer, er vindlast. Det er derfor viktig å ha gode kunnskaper om oppbygning av bruer, samt vindens oppførsel ved hindringer som hengebruer. ...
  • Vindlast på Fritt Fram Bygg-Bru i byggefasen 

   Rørtvedt, Arnt Egil (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
   Der er utført dynamisk og statisk vindanalyse i byggefasen til Sandsfjord bru. Sandsfjord bru er av typen ”Fritt Frambygg-bru” med hovedspenn på 290 meter og en tottallengde på 678 meter. Den er planlagt bygget med ...
  • Vindlaster og respons av en VESTAS V27 vindmølle 

   Byre, Andreas (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
   Denne oppgaven tar for seg vindlasters innvirkning på vindmølletårnet, rotorbladene og hvordan rotoren omformer vindens kinetiske energi til mekanisk energi, gjennom dreiemoment og ytelse. Det er også gjort statiske ...
  • VIV Fatigue Investigation for Subsea Planar Rigid Spools and Jumpers 

   Aarstad Igeh, Laila (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
   Today, most new field developments consist of a subsea production system. Rigid spools and jumpers are important parts of these systems as they accommodate pipeline expansion and contraction due to changes in pressure and ...