• 4D planlegging og modellering 

      Andreassen, Christian (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
      I denne oppgaven går jeg igjennom et praktisk studium for å utforske bruken av to forskjellige 4D verktøy i et realistisk senario. Jeg gjør en vurdering av de to 4D verktøyene basert på Eastman et al. (2011) sine ...