• Datamodell og måledataanalyse for Bybrua i Stavanger 

      Felberg, Sander Albin (Masteroppgave/UIS-TN-IMBM/2020;, Master thesis, 2020)
      Denne oppgaven omhandler datamodellering og måledataanalyse av Bybrua i Stavanger. Hovedmålet er å konstruere en datamodell som samsvarer med den virkelige broen, i tillegg til å kartlegge de ulike egenfrekvensene og ...