• Kostnads- og egenskapsfordeler ved bruk av lettbetong i betongelementer 

      Årbu, Eivind Venås (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2017;, Master thesis, 2017-06-13)
      Betongens verden er stor, komplisert og spennende. Oppgaven tar for seg de vanligste egenskapene som betong innehar, og om lettbetong kan utfordre disse egenskapene. Egenskapene som kartlegges, testes og sammenlignes er i ...