• Life Cycle Costing analyser av skolebygg i Oslo kommune 

      Salicath, Erling (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2015;, Master thesis, 2015-01)
      Utgangspunktet for denne masteroppgaven er Oslo kommune v/ eiendomsforetaket Undervisningsbygg Oslo KF (UBF) som er underlagt Oslo kommune sin investeringsmodell (bestiller-utfører rollen). Hypotesen i denne oppgaven er ...