• Betongens egenskaper i arktiske temperaturer 

      Wigestrand, Roald (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
      Denne oppgaven omhandler mekaniske egenskaper i betong under lave temperaturer, og tar for seg både normal- og lettbetong. Oppgaven tar også for seg hvordan vann fryser i betong og hvordan betongens egenskaper blir forandret ...