• Game theoretic analysis of two-period-dependent degraded multistate reliability systems 

   Hausken, Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   A system of two components is analyzed as a two-period game. After period 1 the system can be fully operational, in two states of intermediate degradation, or fail. Analogously to changing failure rates in dependent systems ...
  • Gaming som verktøy for økt sosialt nettverk i og utenfor skolen 

   Ole Kristian Hogganvik Meling (Bachelor thesis, 2021)
   Gaming blir mer og mer vanlig blant barn og unge. Kan gaming brukes i arbeid med barn og unge? Gaming har blitt en sosialiserings arena. E-sport klubb er en ny arena som har oppstått. Oppgaven undersøker potensiale til ...
  • «Gammel vane vond å vende?» En studie om Aker Solutions samlokalisering og deres pålagte parkeringsrestriksjoner 

   Jørpeland, Elise (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;, Master thesis, 2013-06-14)
   Formålet med denne studien har vært å undersøke hvorvidt bedrifter kan endre ansattes holdninger og vaner, i forhold til å velge alternativ transport fremfor å velge bilen til jobb. Aker Solutions er brukt som case, ettersom ...
  • Gass i Tanzania - Velsignelse eller forbannelse? 

   Eriksson, Torstein; Idsø, Maren (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06-09)
   Formålet med masteroppgaven er å se på hvordan Tanzania best kan realisere og forvalte gassfunnene. Problemstillingen besvares gjennom en analyse av forventet lønnsomhet av et planlagt LNG-prosjekt basert på ulike ...
  • Gastric bypass - ingen snarvei til ny livsstil : pasienterfaringer to år etter kirurgi 

   Torgersen, Åshild; Foreman, Rebecca Jane; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Reime, Marit Hegg (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Gastric bypass – no quick fix for lifestyle changes. Patient experiences two years after bariatric surgery. The aim of the study was to examine which factors affect the patient's ability to cope with lifestyle changes, the ...
  • Gender Based Analysis of Customers' Satisfaction in Norwegian Hotels' Social Medias 

   Sheikhi, Farzaneh (Masteroppgave/UIS-SV-NHS/2020;, Master thesis, 2020-08-31)
   As one of the most popular psychological topics in business, satisfaction has recently drawn meticulous attention in tourism research. Same as psychological phenomena, technological improvements have found their ways to ...
  • Gender egalitarianism effects on division of housework and childcare in dual-earner family context 

   Rifa, Dhea (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2020;, Master thesis, 2020-06)
   The growth of women’s participation in the labor market resembles a successful dual-earner family policy model in Norway. Traditionally women are responsible for housework and childcare, while men are the breadwinners. As ...
  • Gender Identity and Labor Division In Norwegian Households 

   Hafzi, Kamran (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-06-13)
   We investigate if gender identity has any effect on the division of household labor among Norwegian couples. By deriving the potential income distribution of the Norwegian population, we compare couples’ comparative advantage ...
  • Generasjonsskifte i norsk landbruk - En aktørstudie av læringsforhold, samspill og uuttalte relasjonelle dilemma 

   Fraas, Henriette (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Sammendrag Aldri før har antall bønder i Norge vært lavere. På tolv år har i underkant av 12 000 bønder lagt ned gårdsdriften, og denne utviklingen har gjort at situasjonen med rekruttering i norsk landbruk stadig er ...
  • Generational Differences Among Employees 

   Juklestad Helgheim, Rakel; Skibeli Larsen, Rebecca (Masteroppgave/UIS-SV-NHS/2019;, Master thesis, 2019-06)
   This thesis is a result of personal interest related to the changes in the workforce related to age and demands in Norway. As we are born in different generations, but are at the same stage at life, the threshold to the ...
  • Generic Quality of Life in persons With Hearing Loss: A Systematic Litterature Review 

   Nordvik, Øyvind; Heggdal, Peder Olaf Laugen; Brännstrøm, Jonas; Vassbotn, Flemming; Aarstad, Anne Kari Hersvik; Aarstad, Hans Jørgen (Journal article; Peer reviewed, 2018-01)
   Background To the best of our knowledge, no empirically based consensus has been reached as to if, and to what extent, persons with hearing loss (HL) have reduced generic Quality of life (QoL). There seems to be limited ...
  • Gestational diabetes mellitus follow-up in Norwegian primary health care: a qualitative study 

   Toft, Johanne Holm; Økland, Inger; Furskog-Risa, Christina (Peer reviewed; Journal article, 2021-12)
   Background Women with gestational diabetes mellitus (GDM) have a tenfold increased risk of developing diabetes, and a high risk of recurrent GDM. Endorsing the life-course approach aiming to prevent disease and promote ...
  • Gjenglemt utstyr - anbefalte kontrollrutiner. En kunnskapsbasert fagprosedyre for kirurgisk telling 

   Tande, Maren Austvik; Tiberg, Elisabeth (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2017;, Master thesis, 2017-04-27)
   Introduction: Norwegian Patient Injury Compensation refers to 84 events of retained surgical items (RSI) during surgery in Norway in the last ten years. Perioperative nurses have an important function in preventing RSI. ...
  • Gjennomføringen av Stavangerbarnehagen – styrernes opplevelser. 

   Olsen, Mari (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-06-14)
   I denne oppgaven er formålet å undersøke: Hvordan beskriver styrere arbeidet med gjennomføringen av prosjektet Stavangerbarnehagen, og hvilken betydning kan deres opplevelser ha for gjennomføringen? Formålet med ...
  • Gjenstridige problemer i en sektorisert stat. En studie av flyktningsituasjonen på Storskog høsten 2015. 

   Endresen, Aleksandra (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-07)
   Denne studien tar utgangspunkt i lokale og sentrale politimyndigheters håndtering av masseankomstene på Storskog høsten 2015. Problemstillingen er: Hvordan kan håndteringen av asylankomstene over Storskog høsten 2015 ...
  • Global Pipelines for Innovation: Insights from the case of Norway 

   Fitjar, Rune Dahl; Huber, Franz (Peer reviewed; Journal article, 2014-06)
   Using data on 418 Norwegian firms, the results confirm the hypotheses that innovative/radically innovative firms tend to be more involved in international personal and formal networks than non-innovative/incrementally ...
  • Globale krefter, regional respons 

   Nilsen, Marit Mellingen (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-16)
   Globalisering og regionalisering sees på som to parallelle prosesser. Globalisering forstås som en utvikling innenfor politikk, økonomi og kultur hvor statsgrenser ikke lenger er effektive barrierer for flyt av arbeidskraft ...
  • GMO regulering i Norge 

   Nilsen, Jolanta (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;, Master thesis, 2012)
   Mot slutten av 90-tallet oppstod den første debatten rundt genmodifisert mat, og temaet ble stadig mer diskutert. Antall debatter øker stadig i media, spesielt de som tar opp den potensielle helserisikoen ved benytting av ...
  • God praksis i møte med etniske minoritetsforeldre som anvender oppdragervold 

   Laland, Amalie (Bachelor thesis, 2021)
   Oppgavens tema er arbeid med etniske minoritetsforeldre som anvender vold som del av barneoppdragelsen. Problemstillingen som oppgaven tar utgangspunkt i er: «Hva kjennetegner god praksis i barnevernets arbeid med ...
  • Gode HMS-vaner i organisasjonen : hva skal til? 

   Dumani, Ema; Smeland, Rebekka O. (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2014;, Master thesis, 2014-06-15)
   Formål: Menneskets vaner i forhold til HMS ser ikke ut til å bli lagt stor vekt på i organisasjoner. Å tilrettelegge for å utvikle hensiktsmessige HMS-vaner i organisasjoner er dermed et vanskelig, og underprioritert ...